Dokumenter for Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen 1942, Astaref: RA/S-1329/G/Ga/L0009

Kildeinformasjon

RA/S-1329/G/Ga/L0009
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen G: Jødeaksjonene og reisekontroll
Ga: Jødeaksjoner
L0009: Spørreskjema for jøder i Norge, Oslo Alexander-Gutman
Annen kilde 1942 - 1 Spørreskjema for jøder i Norge, Oslo 1-130 (Aleksander-Dante) 1 mgl. 2 Spørreskjema for jøder i Norge, Oslo 131-262 (Davidsen-Gutmann) også 596 Gosius. Protokoll 2. Verdenskrig Arbeid Landssvik Politikammer Vårslipp 2010

Referanser


Brukerinnstillinger