Nedre Romerike sorenskriveri, skifteregistreringsprotokoll nr. 1, 1829-1845, Astaref: SAO/A-10469/H/He/Hea/L0001

Kildeinformasjon

SAO/A-10469/H/He/Hea/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Nedre Romerike sorenskriveri H: SKIFTE
He: Skifteregistrering, skiftebehandling og skifteutlodning
Hea: Skifteregistreringsprotokoller
L0001: Skifteregistreringsprotokoll
Skifteregistreringsprotokoll nr. 1/09.12.1829 - 19.06.1845 Akershus fylke
Nedre Romerike sorenskr.
Enkelte forretninger fra 1826. Gammelt alfabetisk navneregister. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere

Referanser


Brukerinnstillinger