Oslo sjømannskontor, Register til ruller nr. 3, 1891-1948, Astaref: SAO/A-10595/F/Fa/L0003

Kildeinformasjon

SAO/A-10595/F/Fa/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo sjømannskontor F: MØNSTRING
Fa: Registre
L0003: Register for Oslo mønstringskrets
Register til ruller nr. 3/1891 - 1948 - Register for Oslo mønstringskrets. Alfabetisk navneregister over hoved- og annotasjonsruller, samt til B-ruller for hele distriktet Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver

Referanser


Brukerinnstillinger