Knut Johannessen, Ole Kolsrud og Dag Mangset (red.): Håndbok for Riksarkivet (1992)

Kildeinformasjon

Riksarkivet
Lenke til Arkivportalen
Publikasjoner -: Enkeltstående publikasjoner fra Arkivverket
-: Knut Johannessen, Ole Kolsrud og Dag Mangset (red.): Håndbok for Riksarkivet (1992)
Publikasjoner nr. - - Håndbok for Riksarkivet. Redaksjon Knut Johannessen, Ole Kolsrud, Dag Mangset. Ad Notam Gyldendal - Oslo 1992. ISBN 82-417-0137-3 Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bøker, trykksaker, publikasjoner

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.