Molde by, tingbok nr. 1, 1764-1796, Astaref: SAT/A-0025/1A/L0001

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0025/1A/L0001
Lenke til Arkivportalen
Molde byfogd 1A: Justisprotokoller
L0001: Justisprotokoll
Tingbok nr. 1/1764 - 1796 Møre og Romsdal fylke
Molde byfogd
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere

Referanser


Brukerinnstillinger