Stjør- og Verdal sorenskriveri, tingbok nr. 12, 1753-1762, Astaref: SAT/A-4167/1/1/1Aa/L0012

Kildeinformasjon

SAT/A-4167/1/1/1Aa/L0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Stjør- og Verdal sorenskriveri 1: Rettergang
1Aa: Tingbøker
L0012: Tingbok
Tingbok nr. 12/21.06.1753 - 22.02.1762 Nord-Trøndelag fylke
Stjør- og Verdal sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere

Referanser


Brukerinnstillinger