Indre Sogn sorenskriveri, ekstrarettsprotokoll nr. Ba 1, 1804-1810, Astaref: SAB/A-3301/F/Fb/Fba/L0001

Kildeinformasjon

SAB/A-3301/F/Fb/Fba/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Indre Sogn sorenskriveri F: Rettergang (I)
Fb: Ekstrarettsprotokoller
Fba: Ekstraretts- og åstadsprotokollar - Sivile og offentlege sakar
L0001: Sivile og offentlege saker, A 1
Ekstrarettsprotokoll nr. Ba 1/1804 - 1810 Sogn og Fjordane fylke
Indre Sogn sorenskr.
Register Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Ekstrarett Statlige arkiver Dommere og skrivere

Referanser


Brukerinnstillinger