Fredrikshald rådstuerett, rådstuerettsprotokoll nr. 8, 1682-1772, Astaref: SAO/A-11129/A/L0008

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/A-11129/A/L0008
Lenke til Arkivportalen
Fredrikshald rådstuerett A: RÅDSTUPROTOKOLLER
L0008: Alfabetisk fortegnelse over avlagte borgerskapseder
Rådstuerettsprotokoll nr. 8 /1682 - 1772 Østfold fylke
Fredrikshald rådstuerett div.
Avlagte borgerskapseder i protokollene fra Rådstueretten i Fredrikshald 1682-1772, bindene 1-7. Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.