Asker lensmann, dødsfallsprotokoll nr. 2, 1920-1933, Astaref: SAO/A-10244/H/Ha/Haa/L0002

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Oslo SAO/A-10244/H/Ha/Haa/L0002
Lenke til Arkivportalen
Asker lensmannskontor H: SKIFTE OG AUKSJON
Ha: Skifte
Haa: Dødsfall
L0002: Dødsanmeldelsesprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 2/02.01.1920 - 30.01.1933 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver

Referanser


Brukerinnstillinger