Aker kriminaldommer, skifte- og auksjonsforvalterembete, dødsfallsprotokollregister nr. 4, 1941-1947, Astaref: SAO/A-10452/H/Ha/Haa/L0004

Kildeinformasjon

SAO/A-10452/H/Ha/Haa/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Aker kriminaldommer, skifte- og auksjonsforvalterembete H: Skifte
Ha: Registre og skiftelister
Haa: Registre til dødsfallsprotokollene
L0004: Register til dødsfallsprotokoll
Dødsfallsprotokollregister nr. 4/1941 - 1947 Akershus fylke
Aker kriminaldommer, skifte- og auksjonsforvalterembete div.
Det alfabetiske regeisteret gjelder for hele perioden 1941-1947. Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver

Referanser


Brukerinnstillinger