Oslo skifterett, Avd. I, dødsfallsprotokoll nr. B 3, 1905-1907, Astaref: SAO/A-10383/G/Ga/Gab/L0003

Kildeinformasjon

SAO/A-10383/G/Ga/Gab/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo skifterett G: DØDSFALLSMELDINGER
Ga: Dødsfallsprotokoller
Gab: Dødsfallsprotokoller - avdeling I
L0003: Dødsfallsprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. B 3/17.06.1905 - 09.07.1907 Oslo fylke
Oslo skifterett div.
- Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver

Referanser


Brukerinnstillinger