Landssvikarkivet, Kristiansand politikammer, Dommer, nr. 11.5: Anr. 1013/45 Paal Bjørgulvson Besteland, f. 22.9.1884, Astaref: AV/RA-S-3138-26/D/Db

Kildeinformasjon

Riksarkivet AV/RA-S-3138-26/D/Db
Lenke til Arkivportalen
RA-S-3138-26: Landssvikarkivet, Kristiansand politikammer
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: Dommer
Landssviksaker nr. L0011/0005 /1945 - 1946 - Kristiansand politikammer, Dommer, nr. 11.5: Anr. 1013/45 Paal Bjørgulvson Besteland, f. 22.9.1884. Saken er ikke restriksjonsvurdert. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Politi og lensmenn Landssvikarkivet

Referanser

Begrenset Dette bildet er klausulert på Internett. Dersom du deler lenken, vil mottakeren bare kunne se bildet, dersom vedkommende er innlogget med en brukerkonto som har rettigheter til å se bildet.

Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.
{} {} {} {} 3 {} {} {} {}