Landssvikarkivet, Nordmøre politikammer, Forelegg, nr. 50.4: *****, Astaref: RA/S-3138-37/D/Db/L0050/0004

Kildeinformasjon

Riksarkivet RA/S-3138-37/D/Db/L0050/0004
Lenke til Arkivportalen
S-3138-37: Landssvikarkivet, Nordmøre politikammer
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: Forelegg
L0050: Forelegg
0004: NN Landssviksaker nr. 50.4 /1945 - 1946 - Nordmøre politikammer, Forelegg, nr. 50.4: *****. Saken er restriksjonsvurdert. Den inneholder ikke taushetsbelagte opplysninger. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Politi og lensmenn Landssvikarkivet

Referanser

Begrenset Dette bildet er klausulert på Internett. Dersom du deler lenken, vil mottakeren bare kunne se bildet, dersom vedkommende er innlogget med en brukerkonto som har rettigheter til å se bildet.

Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.