Helgeland sorenskriveri, skiftekonsepter nr. 33, 1761, Astaref: SAT/A-0004/3/3A/L0048

Kildeinformasjon

SAT/A-0004/3/3A/L0048
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Helgeland sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller
L0048: Konseptprotokoll 33
Skiftekonsepter nr. 33/1761 Nordland fylke
Helgeland sorenskr.
Konseptprotokoll. 1761 I. Skifte 1-43. Foliert. Kronologisk register i protokollen, alfabetisk register i eget bind. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere

Referanser


Brukerinnstillinger