Fotoalbum over skip i Skoglands rederier 1891-1968, Astaref: HABI/015/W

Kildeinformasjon

Haugesund folkebibliotek HABI/015/W
015: Valdemar Skogland A/S
W: Gjenstander
Annen kilde 1968 - Fotoalbum gitt til Haugesunds Sjømanns- og Skipperforening 25.01.1968. Samlet og redigert av John Sørhaug. Albumet inneholder fotos og prospektkort med bilder av svært mange av skipene i Skoglands rederier. Disse omfatter: T.H. Skoglands skipsrederi 1899-1913, T.H. Skogland & Søn A/S 1913-1932, Valdemar Skogland A/S 1932-1986 (hvori opptatt Torlak Skogland 1938). Rikt annotert. Inne i albumet er også vedlagt: Diverse avisutklipp - Maskinskreven fortegnelse over alle Skogland-skip med byggeår, tonnasje, kjøpsår og salgsår evt. forlis - Foto av sjømenn tilknyttet noen enkeltskip - Kopier av informasjonskort om skip Theodor J. Sørhaug har seilt med og/eller vært fører av, fra ulike rederier, noen med vedlagte foto. Sjømenn og sjøfolk Båter og skip Sjøfart

Referanser


Brukerinnstillinger


{}