Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Dommer, nr. 1102.3: Dnr. 4233 Jens Gustav Bonde, f. 2.8.1894, Astaref: RA/S-3138-01/D/Da/L1102/0003

Kildeinformasjon

Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L1102/0003
Lenke til Arkivportalen
S-3138-01: Landssvikarkivet, Oslo politikammer
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L1102: Dommer, dnr. 4231 - 4233
0003: Dnr. 4233 Landssviksaker 1945 - 1949 - slo politikammer, Dommer, nr. 1102.3: Dnr. 4233 Jens Gustav Bonde, f. 2.8.1894. Saken er restriksjonsvurdert. Den inneholder ikke taushetsbelagte opplysninger. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Politi og lensmenn Landssvikarkivet

Referanser

Begrenset Dette bildet er klausulert på Internett. Dersom du deler lenken, vil mottakeren bare kunne se bildet, dersom vedkommende er innlogget med en brukerkonto som har rettigheter til å se bildet.

Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.