Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Dommer, nr. 1102.2: Dnr. 4232 *****, Astaref: RA/S-3138-01/D/Da/L1102/0002

Kildeinformasjon

Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L1102/0002
Lenke til Arkivportalen
S-3138-01: Landssvikarkivet, Oslo politikammer
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L1102: Dommer, dnr. 4231 - 4233
0002: Dnr. 4232 Landssviksaker nr. 1102.2 /1945 - 1949 - Oslo politikammer, Dommer, nr. 1102.2: Dnr. 4232 *****. Saken er ikke restriksjonsvurdert. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Politi og lensmenn Landssvikarkivet

Referanser

Begrenset Dette bildet er klausulert på Internett. Dersom du deler lenken, vil mottakeren bare kunne se bildet, dersom vedkommende er innlogget med en brukerkonto som har rettigheter til å se bildet.

Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.