Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Dommer, nr. : Dnr. 1937 *****, Astaref: RA/S-3138-01/D/Da/L0306/0001

Kildeinformasjon

Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L0306/0001
Lenke til Arkivportalen
S-3138-01: Landssvikarkivet, Oslo politikammer
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0306: Dommer, dnr. 1937 - 1944
0001: Dnr. 1937 Landssviksaker 1945 - 1946 - Oslo politikammer, Dommer, nr. : Dnr. 1937 ***** Saken er restriksjonsvurdert. Taushetsplikten er forlenget for noen opplysninger i enkelte dokumenter. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Politi og lensmenn Landssvikarkivet

Referanser

Begrenset Dette bildet er klausulert på Internett. Dersom du deler lenken, vil mottakeren bare kunne se bildet, dersom vedkommende er innlogget med en brukerkonto som har rettigheter til å se bildet.

Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.