Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Dommer, nr. 188.4: Dnr. 1294 *****, Astaref: RA/S-3138-01/D/Da/L0188/0004

Kildeinformasjon

Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L0188/0004
Lenke til Arkivportalen
S-3138-01: Landssvikarkivet, Oslo politikammer
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0188: Dommer, dnr. 1290 - 1297
0004: Dnr. 1294 Landssviksaker nr. 188.4 /1945 - 1946 - Oslo politikammer, Dommer, nr. 188.4: Dnr. 1294 *****. Saken er ikke restriksjonsvurdert. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Politi og lensmenn Landssvikarkivet

Referanser

Begrenset Dette bildet er klausulert på Internett. Dersom du deler lenken, vil mottakeren bare kunne se bildet, dersom vedkommende er innlogget med en brukerkonto som har rettigheter til å se bildet.

Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.