Ministerialbok for Støren prestegjeld, Soknedal sokn 1788-1815 (1648P), Astaref: SAT/A-1456/687/L0994

Kildeinformasjon

SAT/A-1456/687/L0994
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 687: Støren
L0994: Ministerialprotokoll, Støren prestegjeld, Soknedal sokn
Ministerialbok nr. 687A03 /3/1788 - 1815 Sør-Trøndelag fylke
Støren prgj.
Soknedal sokn
Den originale kirkeboken er ført felles for hele prestegjeldet. Døpte fra 1810 og dagsregister 1788-1833 er ført i avdelinger for hvert av soknene Støren, Horg, Soknedal og Budal. I den digitaliserte versjonen er disse sidene for de enkelte sokn samlet og fremstår som egne bøker. Listene som er ført felles for alle sokn ligger under Støren hovedsokn. -

Referanser


Brukerinnstillinger