Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Dommer, nr. 1247-1249: Dnr. 4399 *****, Astaref: RA/S-3138-01/D/Da/L1247

Kildeinformasjon

Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L1247
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Da/L1248
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Da/L1249
Lenke til Arkivportalen
S-3138-01: Landssvikarkivet, Oslo politikammer
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L1247: Dnr. 4399
Landssviksaker nr. 1247-1249 /1945 - 1949 - Oslo politikammer, Dommer, nr. 1247: Dnr. 4399 *****. Saken er restriksjonsvurdert. Den inneholder ikke taushetsbelagte opplysninger. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Politi og lensmenn Skanning på forespørsel (AV) Landssvikarkivet

Referanser

Begrenset Dette bildet er klausulert på Internett. Dersom du deler lenken, vil mottakeren bare kunne se bildet, dersom vedkommende er innlogget med en brukerkonto som har rettigheter til å se bildet.

Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.