Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Dommer, nr. 452: Dnr. 2611 *****, 1945-1947, Astaref: RA/S-3138-01/D/Da/L0452

Kildeinformasjon

Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L0452
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0452: Dnr. 2611
Landssviksaker nr. 452 /1945 - 1947 - Oslo politikammer, Dommer, nr. 452: Dnr. 2611 ***** - Bilag 2 i dokument nr. 27 mangler. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Skanning på forespørsel (AV) Landssvikarkivet

Referanser

Begrenset Dette bildet er klausulert på Internett. Dersom du deler lenken, vil mottakeren bare kunne se bildet, dersom vedkommende er innlogget med en brukerkonto som har rettigheter til å se bildet.

Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.