Ministerialbok for Haltdalen prestegjeld, Haltdalen sokn 1829-1845 (1645P), Astaref: SAT/A-1456/685/L0960

Kildeinformasjon

SAT/A-1456/685/L0960
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 685: Haltdalen
L0960: Ministerialprotokoll, Haltdalen prestegjeld, Haltdalen sokn
Ministerialbok nr. 685A05 /1/1829 - 1845 Sør-Trøndelag fylke
Haltdalen prgj.
Haltdalen sokn
Den originale kirkeboken er ført felles for Haltdalen, Singsås og Ålen sokn, i avdelinger for hvert av soknene. I den digitaliserte versjonen er sidene for hvert sokn samlet og fremstår som egne bøker. Lister som er ført felles for alle sokn, diverse notatsider om merkverdigheter i prestegjeldet, ligger under Haltdalen hovedsokn. Notatside, fol. 513: "Mærkværdigheder ved Kirkerne", 1827-1844. Notatside, fol. 516: "Mærkværdigheder ved Præstegaarden Stene", 1829-1877. Notatside, fol. 520: "Mærkværdigheder ved det beneficerede Gods", 1829-1842. Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Død og begravelse Vaksinasjon Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kirken

Referanser


Brukerinnstillinger