Landssvikarkivet, Troms politikammer, Dommer, nr. 26.7: Hnr. 9/49 Karl Nilsen, f. 3.3.1875, Astaref: RA/S-3138-47/D/Da/L0026/0007

Kildeinformasjon

Riksarkivet RA/S-3138-47/D/Da/L0026/0007
Lenke til Arkivportalen
S-3138-47: Landssvikarkivet, Troms politikammer
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0026: --
0007: Hnr. 9/49 Landssviksaker nr. 26.7 /1945 - 1949 - Troms politikammer, Dommer, nr. 26.7: Hnr. 9/49 Karl Nilsen, f. 3.3.1875. Saken er ikke restriksjonsvurdert. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Politi og lensmenn Landssvikarkivet

Referanser

Begrenset Dette bildet er klausulert på Internett. Dersom du deler lenken, vil mottakeren bare kunne se bildet, dersom vedkommende er innlogget med en brukerkonto som har rettigheter til å se bildet.

Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.