Justisdepartementet, Politiavdelingen (RA/SDJ-6873), Sakarkiv: Arkivkode 511.07, snr. 99/07602 - 99/10416

Kildeinformasjon

Riksarkivet
Lenke til Arkivportalen
Justisdepartementet, Politiavdelingen (RA/SDJ-6873) Sakarkiv nr. - /1999 - Sakarkiv: Arkivkode 511.07, snr. 99/07602 - 99/10416 Sakarkiv Statlige arkiver Departementene Politi og lensmenn Skanning på forespørsel (AV)

Referanser

Begrenset Dette bildet er klausulert på Internett. Dersom du deler lenken, vil mottakeren bare kunne se bildet, dersom vedkommende er innlogget med en brukerkonto som har rettigheter til å se bildet.

Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.