Landssvikarkivet, Bergen politikammer, Dommer, nr. 180.552: Dnr. 540 Bjarne Berg, f. 24.2.1890, Astaref: RA/S-3138-32/D/Da/L0180/0552

Kildeinformasjon

Riksarkivet RA/S-3138-32/D/Da/L0180/0552
Lenke til Arkivportalen
S-3138-32: Landssvikarkivet, Bergen politikammer
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0180: Dom 538 + 540
0552: Dnr. 540 Landssviksaker nr. 180.552 /1945 - 1949 - Bergen politikammer, Dommer, nr. 180.552: Dnr. 540 Bjarne Berg, f. 24.2.1890. Saken er restriksjonsvurdert. Den inneholder ikke taushetsbelagte opplysninger. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Politi og lensmenn Landssvikarkivet

Referanser

Begrenset Dette bildet er klausulert på Internett. Dersom du deler lenken, vil mottakeren bare kunne se bildet, dersom vedkommende er innlogget med en brukerkonto som har rettigheter til å se bildet.

Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.