Landssvikarkivet, Bergen politikammer, Dommer, nr. 87.360: Dnr. 348 *****, Astaref: RA/S-3138-32/D/Da/L0087/0360

Kildeinformasjon

Riksarkivet RA/S-3138-32/D/Da/L0087/0360
Lenke til Arkivportalen
S-3138-32: Landssvikarkivet, Bergen politikammer
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0087: Dom 347 - 349
0360: Dnr. 348 Landssviksaker nr. 87.360 /1945 - 1946 - Bergen politikammer, Dommer, nr. 87.360: Dnr. 348 *****. Saken er restriksjonsvurdert. Den inneholder ikke taushetsbelagte opplysninger. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Politi og lensmenn Landssvikarkivet

Referanser

Begrenset Dette bildet er klausulert på Internett. Dersom du deler lenken, vil mottakeren bare kunne se bildet, dersom vedkommende er innlogget med en brukerkonto som har rettigheter til å se bildet.

Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.