Justisdepartementet, Kontoret for sivilt luftvern L, Sakarkiv, nr. 357: L - Oslo og Aker Luftvernkrets, tilfluktsrom, kart, 1937-1940, Astaref: RA/S-1054/D/L0357

Kildeinformasjon

Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1054/D/L0357
Lenke til Arkivportalen
Justisdepartementet, Kontoret for sivilt luftvern L D: Sakarkiv
L0357: L - Oslo og Aker Luftvernkrets, tilfluktsrom, kart
Kart nr. 357 /1937 - 1940 - - Sakarkiv Kart og tegninger Statlige arkiver Departementene Forsvaret Skanning på forespørsel (AV)

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.