Kvam herad, Barneskulane, Skuleprotokoll for skoleholderen i Vikøy prestegjeld 5. skuledistrikt, 1., 2. og 3. rode, 1857-1866, Astaref: IKAH/1238-231/F/Fa/L0013

Kildeinformasjon

IKA Hordaland IKA Hordaland IKAH/1238-231/F/Fa/L0013
Lenke til Arkivportalen
Kvam herad. Barneskulane F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0013: Skuleprotokoll for skoleholderen i Vikøy prestegjeld 5. skuledistrikt, 1., 2. og 3. rode
Karakterprotokoll 1857 - 1866 - - Kommunale arkiver Skolevesen

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.