Landssvikarkivet, Uttrøndelag politikammer, Arresterte etter krnr., nr. 8.4: Krnr. 97/45 *****, 1945, Astaref: RA/S-3138-38/D/Da/L0008/0004

Kildeinformasjon

Riksarkivet RA/S-3138-38/D/Da/L0008/0004
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Uttrøndelag politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Arresterte etter krnr.
L0008: Arresterte
0004: Krnr. 97/45 Landssviksaker nr. 8.4 /1945 - Uttrøndelag politikammer, Arresterte etter krnr., nr. 8.4: Krnr. 97/45 ***** Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Landssvikarkivet

Referanser

Begrenset Dette bildet er klausulert på Internett. Dersom du deler lenken, vil mottakeren bare kunne se bildet, dersom vedkommende er innlogget med en brukerkonto som har rettigheter til å se bildet.

Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.