Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Henlagt døde, nr. 9.25: Anr. 13649 Alf Andreassen Flesland, 1945-1946, Astaref: RA/S-3138-01/D/Dh/L0009/0025

Kildeinformasjon

Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Dh/L0009/0025
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dh: Henlagt døde
L0009: Henlagt døde
0025: Anr. 13649 Landssviksaker nr. 9.25 /1945 - 1946 - Oslo politikammer, Henlagt døde, nr. 9.25: Anr. 13649 Alf Andreassen Flesland Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Saksbehandlingskopier (AV) Landssvikarkivet

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.