Landssvikarkivet, Arendal politikammer, Grimstad, nr. 29-32: Anr. 192/45 Knut Hamsun, 1945-1951, Astaref: RA/S-3138-25/D/Dc/L0029

Kildeinformasjon

Riksarkivet RA/S-3138-25/D/Dc/L0029
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-25/D/Dc/L0030
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Arendal politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dc: Grimstad
L0029: Anr. 192/45
Landssviksaker nr. 29-32 /1945 - 1951 - Arendal politikammer, Grimstad, nr. 29-32: Anr. 192/45 Knut Hamsun - Saken består av fire arkivbokser L0029-L0032. Av disse er L0029 og L0031 skannet i sin helhet. L0030 består av en mappe med aviser der Hamsun er omtalt, og som det bare er skannet prøver av, og dokumenter fra Erstatningsdirektoratet, som er skannet i sin helhet. I L0032 er oversettelsen av Locards erklæring en dublett og ikke skannet i sin helhet, da hele oversettelsen finnes i L0031. Rettergang Personopplysninger Forfattere Kunst og kultur 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Saksbehandlingskopier (AV) Landssvikarkivet

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.