Justisdepartementet, Sivilavdelingen (RA/S-6490), Sivilavdelingen 1980-1997, Saksarkiv, 41 Rettergangsordningen m.v., nr. 246: Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, vedlegg (bøker)

Kildeinformasjon

Riksarkivet
Lenke til Arkivportalen
Justisdepartementet, Sivilavdelingen (RA/S-6490) Sakarkiv nr. 1/E/Ee/L0246 /1997 - 1999 - Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, vedlegg (bøker): "Nazi Gold. The London Conference. 2-4 December 1997" og "Washington Conference on Holocaust-Era Assets. November 30 - December 3, 1998. Proceedings". Arkivverket har ikke rett til å fremstille digitale kopier. Bøkene kan benyttes på Riksarkivets lesesal. Sakarkiv 2. verdenskrig Statlige arkiver Departementene Bøker, trykksaker, publikasjoner Holocaust Skanning på forespørsel (AV)

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.