Justisdepartementet, Sivilavdelingen (RA/S-6490), Sivilavdelingen 1980-1997, Saksarkiv, 41 Rettergangsordningen m.v., nr. 245: Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, databaser over jøder i Norge og diverse dokumenter

Kildeinformasjon

Riksarkivet
Lenke til Arkivportalen
Justisdepartementet, Sivilavdelingen (RA/S-6490) Sakarkiv nr. 1/E/Ee/L0245 /1995 - 1998 - Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, databaser over jøder i Norge 1940-1942, R-notat og diverse dokumenter. Sakarkiv 2. verdenskrig Statlige arkiver Departementene Holocaust Skanning på forespørsel (AV)

Referanser

Begrenset Dette bildet er klausulert på Internett. Dersom du deler lenken, vil mottakeren bare kunne se bildet, dersom vedkommende er innlogget med en brukerkonto som har rettigheter til å se bildet.

Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.