Justisdepartementet, Sivilavdelingen (RA/S-6490), Sivilavdelingen 1980-1997, Saksarkiv, 41 Rettergangsordningen m.v., nr. 244: Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, avisutklipp, 1995-1997

Kildeinformasjon

Riksarkivet
Lenke til Arkivportalen
Justisdepartementet, Sivilavdelingen (RA/S-6490) Sakarkiv nr. 1/E/Ee/L0244 /1995 - 1997 - Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, avisutklipp Sakarkiv 2. verdenskrig Statlige arkiver Departementene Aviser, ukeblader, presse Holocaust Skanning på forespørsel (AV)

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.