Vestre Toten kommunearkiv: Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1932-1933 i Vestre Toten skattedistrikt

Kildeinformasjon

- Vestre Toten kommunearkiv - - - - Ligningsprotokoll 07.01.1932 - 30.06.1933 - Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Regnskap og skatt Personopplysninger Kommunale arkiver Kommunal økonomiforvaltning

Referanser


Brukerinnstillinger