Vestre Toten kommunearkiv: Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1931-1932 i Vestre Toten skattedistrikt

Kildeinformasjon

- Vestre Toten kommunearkiv - - - - Ligningsprotokoll 01.07.1931 - 30.06.1932 - Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Regnskap og skatt Personopplysninger Kommunale arkiver Kommunal økonomiforvaltning

Referanser


Brukerinnstillinger