Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Henlagt bevisets stilling, nr. 267.3699: Hnr. 3662 Anne Marie Breien, 1945-1946, Astaref: RA/S-3138-01/D/Dg/L0267/3699

Kildeinformasjon

Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Dg/L0267/3699
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dg: Henlagt bevisets stilling
L0267: Henlagt hnr. 3658
3699: Hnr. 3662 Landssviksaker nr. 267.3699 /1945 - 1946 - Landssviksarkivet, Oslo politikammer, Henlagt bevisets stilling, nr. 267.3699: Hnr. 3662 Anne Marie Breien Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Skanning på forespørsel (AV) Landssvikarkivet

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.