Arbeidskomitéen for Fridtjof Nansens polarekspedisjon, nr. 3.2: Utrustningen m.m., korrespondanse, 1893, Astaref: RA/PA-0061/D/L0003/0002

Kildeinformasjon

RA/PA-0061/D/L0003/0002
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Arbeidskomitéen for Fridtjof Nansens polarekspedisjon D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
L0003: Innk. brev og telegrammer vedr. proviant og utrustning
0002: Utrustningen m.m. - korrespondanse Annen kilde nr. 3.2/1893 - Hovedsakelig innk. brev og telegrammer med noen kopier av utgående brev fra Fridtjof Nansen. Alfabetisk ordnet etter korrespondansepartner. Brev og korrespondanse Forskning og vitenskap Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver

Referanser


Brukerinnstillinger