Stadshauptmannens journal 1862-1881, Astaref: BBA/A-1301/C/Ca/L0002

Kildeinformasjon

Bergen byarkiv Bergen byarkiv BBA/A-1301/C/Ca/L0002
Lenke til Arkivportalen
Borgervæpningen i Bergen C: Journaler
Ca: Stadshauptmannens journaler
L0002: Journal
Journal nr. 2 /1862 - 1881 - A-1301 Borgervæpningen i Bergen 1599-1881 Alfabetisk register foran. Referanser til svar i kopibok. Borgerskap Journaler Kommunale arkiver Kommunalt forsvar og beredskap

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.