Vestre Toten kommunearkiv: Skolekasseregnskap for 1838-1883 i Vestre Toten kommune

Kildeinformasjon

Vestre Toten kommunearkiv Vestre Toten kommunearkiv
Lenke til Arkivportalen
Vestre Toten kommunearkiv* Kassabok nr. - /1838 - 1883 - Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Kommunale arkiver Kommunal økonomiforvaltning Skolevesen

Referanser


Brukerinnstillinger