Årsprøver og avgangsvitnemål, Sønstelie skolekrets, 1902-1910, Vestre Toten kommune og Eina kommune

Kildeinformasjon

Vestre Toten kommunearkiv Vestre Toten kommunearkiv
Lenke til Arkivportalen
Vestre Toten kommunearkiv* Karakterprotokoll nr. - /1902 - 1910 - Eina utskilt som egen kommune i 1908. Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Personopplysninger Kommunale arkiver Skolevesen

Referanser


Brukerinnstillinger