Kornregnskapsprotokoll for fattigkommisjonen i Vestre Toten kommune 1887-1900

Kildeinformasjon

Vestre Toten kommunearkiv Vestre Toten kommunearkiv
Lenke til Arkivportalen
Vestre Toten kommunearkiv* Fattigprotokoller nr. - /13.06.1887 - 28.09.1900 - Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen

Referanser


Brukerinnstillinger