Kviteseid formannskap og kommunestyre, Møtebok, nr. 3: 1885-1896, Astaref: IKAK/0829021/A/Aa/L0003

Kildeinformasjon

IKA Kongsberg IKAK/0829021/A/Aa/L0003
Lenke til Arkivportalen
Kviteseid formannskap og sentraladministrasjon A: Møtebok formannskap og kommunestyre
Aa:
L0003: Møtebok
Møtebok nr. 3/30.05.1885 - 25.09.1896 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre

Referanser


Brukerinnstillinger