Norges Brannkasse Herøy, Branntakstprotokoll-skjema, nr. 10: 1929-1935, Astaref: SAT/A-5570/Fb/L0010

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Trondheim SAT/A-5570/Fb/L0010
Lenke til Arkivportalen
Norges Brannkasse Herøy Fb: Branntakstprotokoll - skjema
L0010: Branntakstprotokoll - skjema
Branntakster nr. 10/1929 - 1935 - Branntakstprotokoll med skjema, nr. 10 Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.