Norges Brannkasse Herøy, Branntakstprotokoll-skjema, nr. 8: 1919-1922, Astaref: SAT/A-5570/Fb/L0008

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Trondheim SAT/A-5570/Fb/L0008
Lenke til Arkivportalen
Norges Brannkasse Herøy Fb: Branntakstprotokoll - skjema
L0008: Branntakstprotokoll - skjema
Branntakster nr. 8/1919 - 1922 - Branntakstprotokoll med skjema, nr. 8 Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.