Ådal formannskap og kommunestyre, Møtebok, nr. 1: 1858-1891, Astaref: IKAK/0614021/A/Aa/L0001

Kildeinformasjon

IKA Kongsberg IKAK/0614021/A/Aa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Ådal formannskap og sentraladministrasjon A: Møtebok formannskap og kommunestyre
Aa:
L0001: Møtebok
Møtebok nr. 1/1858 - 1891 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre

Referanser


Brukerinnstillinger