Nore formannskap og kommunestyre, Møtebok, nr. 1: 1901-1911, Astaref: IKAK/0633021-2/A/Aa/L0001

Kildeinformasjon

IKA Kongsberg IKAK/0633021-2/A/Aa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Nore formannskap A: Møtebok formannskap og kommunestyre
Aa:
L0001: Møtebok
Møtebok nr. 1/13.02.1901 - 01.07.1911 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre

Referanser


Brukerinnstillinger