Generalkirkeinspektionskollegiet, General Kirke-Inspections Collegii Hovedprotocoll, nr. F4-01-03: 1748-1753

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Generalkirkeinspektionskollegiet F4-01: General Kirke-Inspections Collegii Hovedprotocoll (1737-1753)
F4-01-03: General Kirke-Inspections Collegii Hovedprotocoll
Møtebok nr. F4-01-03 /1748 - 1753 - Indeholder ekstrakter af de ved kollegiets møder foretagne sager med kollegiets resolutioner. Møteprotokoller Statlige arkiver Universiteter og høyskoler Skolevesen

Referanser


Brukerinnstillinger