Ål formannskap og kommunestyre, Møtebok, nr. 1: 1838-1845, Astaref: IKAK/0619021/A/Aa/L0001

Kildeinformasjon

IKA Kongsberg IKAK/0619021/A/Aa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Ål formannskap A: Møtebok formannskap og kommunestyre
Aa:
L0001: Utskrift av møtebok
Møtebok nr. 1/1838 - 1845 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre

Referanser


Brukerinnstillinger